Skal de gamle hanelefanter sendes på pension?

Følger man ledelsesdebatten, lyder det ofte som, at Danmark regeres af en flok gamle snævertsynede hanelefanter, som er på vej på pension. Men glemmer vi ikke, at det er netop dem, der har skabt det solide grundlag i dansk erhvervsliv? Skal vi bare skylle deres værdier og erfaringer ud med badevandet?

Citat 1 – 62-årig dansk, topchef med succes:

”Han er en gammeldags type topchef, den myreflittige og arbejdsomme mand. Han værdsætter klassiske dyder som troværdighed, flid, struktur og styr på tingene”.

Citat 2 – Kvindelig headhunter, med 30 års erfaring i at rekruttere kvindelige ledere

”Kvinder vil gerne arbejde i virksomheder med en yngre og moderne ledelse, der forstår at delegere ansvar ud og ikke er bange for at afsløre, at man ikke er alvidende. Er virksomheden ledet af en direktør, som kan lide at manifestere sin magt og vise, at hans ord er lov, bryder kvinder sig ikke om at være der”.

Citat 3 – 25-årig (mandlig) iværksætter og direktør i vækstvirksomhed med 30 ansatte: 

”Jeg kunne aldrig drømme om at diktere en medarbejder noget som helst. Vi kører frihed under ansvar, og det giver gode resultater. Man skal give de unge ansvar og fungere som sparringspartner i stedet for at være en chef, der udsteder ordrer”.

I min optik rejser citaterne interessante spørgsmål om, hvad god ledelse er. Det burde ikke give mening, at påstå, at det ene køn vil ledes eller leder anderledes end det andet. Men det giver mening at sætte fokus på, at god ledelse ikke er et statisk begreb. Og det giver i den grad mening at være opmærksom på, at fremtidens gode ledelse uden tvivl indeholder klare parametre, som giver begge køn lige muligheder for at have indflydelse.

Jeg har sagt det før, og gentager gerne:

Diversitet er adgangsbillet til gode beslutningsprocesser, udvikling og resultater – blandt andet fordi forskellighed øger sandsynligheden for, at flere tænkelige løsninger kommer på bordet, inden der træffes endelige beslutninger.

Pointe 2 er, at en fornuftig balance mellem mænd og kvinder på samfundets udadvendte poster skaber synlige rollemodeller, som øger lige muligheder for begge køn og dermed den optimale udnyttelse af alle menneskelige ressourcer. Kvindelige ministre og topledere og mandlige pædagoger og sygeplejersker er lige nødvendige, hvis det mål skal nås.

Pointe 3 er, at vi i Danmark poster mange skattekroner i dyre uddannelser til flere kvinder end mænd, og at den investering skal hentes hjem igen.

Pointe 4 er, at det er impirisk bevist, at blandede teams – og i dette tilfælde i forhold til køn – skaber bedre forretningsresultater på sigt. (Credit Suisse Research 2012).

Udfordringen er, hvordan vi både kan udklække en ny generation af danske ledere, hvor af en del vil være kvinder, og samtidig udnytte den erfaring og de værdier, som de såkaldte hanelefanter besidder.

En mulighed kunne være at blive i elefanternes matriarkalske verden! Adfærdsbiolog Caitlin O’Connell-Rodwell fra Stanford University har i en periode på seks år observeret elefantgrupper med hanner i alderen op til 55 år. Hanelefanterne ofte forlader gruppen, når deres førerposition er udspillet, men fungerer efterfølgende som mentorer og mæglere og sørger for at opretholde et socialt hierarki, så de lavest rangerende holdes under kontrol, særligt når konflikter lurer under overfladen.

Nu er der jo ret beset forskel på elefanter og mennesker, men der er ingen tvivl om, at erfaring skal overleveres og kan omsættes til nye måder at handle på, hvad enten det er en mandlig eller kvindelig leder, der skal gå forrest.

En undersøgelse fra Lederne (2014) viser, at tre ud af fire ledere mener, at de er fremsynede og visionære. Til gengæld mener kun halvdelen af de ansatte, at deres topledelse i tilstrækkelig grad besidder disse egenskaber. Samme undersøgelse viser, at hverken ansatte eller ledere helt overordnet vurderer, at der er forskel på mandlige og kvindelige lederes egenskaber.

Måske er der i højere grad tale om en kulturforskel end om en kønsforskel, når vi taler om forældet patriarkalsk ledelsesstil?

—-

Mere om ledelse og køn:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *